Fort Beekenburg werd in 1703 gebouwd op Curaçao aan de Caracasbaai ter verdediging van het Spaanse Water.
De kanonnen zijn nogsteeds aanwezig. Samen in combinatie met de natuur maakt dit een prachtige shoot locatie. 

Fort Beekenburg is te combineren met het quarantaine gebouw
__________________________________________________
Fort Beekenburg was built in 1703 on Curaçao at the Caracas Bay to defend the Spanish Water.
The cannons are still present. Together in combination with nature, this makes a beautiful shoot location. 
Fort Beekenburg can be combined with the quarantine building

You may also like

Back to Top